Mga Tanong na Walang Sagot

Bakit mo ako sinasaktan?
Bakit tila gusto mo na ako’y sumuko na?
May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan,
O sadyang sa puso mo ako’y walang lugar?

Kulang ba ang aking binibigay?
Hindi sapat ang ganda at hubog ng katawan?
Ugali ko ba’y hindi mapagtiyagaan?
O masyado bang akong desperada sa paningin mo?

Hindi kaya ako’y ginagamit mo lamang?
Pansamantalang tagapagbigay ng aliw at panahon?
Hanggang dito ba lang ba tayo?
Dapat na ba akong tumanggap ng pagkatalo?

Takot akong mawala ka
Nakapagtataka dahil lagi akong lumuluha
Maaring pinagpipilitan ko ang isang bagay
Na sa akin kailanman hindi mo kayang ibigay

%d bloggers like this: